http://www.badania-telefoniczne.pl

Przedsiębiorstwa typu dają możliwość prowadzenia sprzedaży telefonicznej i rozmów z klientami w oparciu o własne programy do prowadzenia statystyk.
To świetna opcja dla mniejszych firm, szukających firm zewnętrznych wykonujących tego typu usługi.

Badania społeczne wykonywane przez studio cati

Badania cati są badaniami ankietowymi przeprowadzanymi na zlecenie klientów wśród wybranej grupy respondentów.
Głównym rodzajem badań cati są badania telefoniczne, ale osoby zatrudnione w studiu badań cati przeprowadzają również badania przy wykorzystaniu poczty email respondentów oraz zatrudniają tzw.
mystery shopperów, którzy wcielają się w potencjalnych klientów i oceniają pracę różnych sklepów.

Dlatego obsługą studia cati zajmują się specjaliści z dziedziny informatyki i fachowcy od tworzenia stron internetowych oraz telefoniści i osoby układające konkretne ankiety.

Studio badań cati zajmuje się także przeprowadzaniem badań społecznych, które potem wykorzystywane są w programach informacyjnych.

Respondenci studia cati

http://www.badania-telefoniczne.plStudio cati jest jednym z ośrodków badań opinii publicznej.
Zleceniodawcami badań ankietowych wykonywanych przez cati są właściciele różnych firm, którzy chcą poznać, w jaki sposób potrafią współpracować ze sobą ich pracownicy oraz, w jaki sposób oceniana jest ich praca wśród klientów przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zleceniodawcami cati są dyrektorzy różnych ośrodków medycznych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób oceniana jest praca ich lekarzy.

Respondentami badań cati są osoby, które zgadzają się na udzielanie wywiadów telefonicznych i dostają za to wynagrodzenie oraz użytkownicy telefonów pasujący profilem do przeprowadzanego właśnie badania.

Ze studiem cati mogą współpracować informatycy, ankieterzy oraz studenci socjologii.

Na czym polegają badania marketingowe

Istnieje wiele metod badania potencjału danego produktu czy usługi.
Jednak wszystkie polegają na zminimalizowaniu podejmowania złych decyzji w rozwoju firmy lub wprowadzaniu nowych produktów.

Można wyróżnić kilka głównych typów, czy też rodzajów, badań marketingowych. Badania produktu maja na celu zdeterminowanie, czy na dany produkt będzie popyt lub czy popyt na już istniejący będzie się zwiększał.

Badania sprzedaży i rynku oceniają pojemność rynku oraz mają ustalić udział danej firmy na obecnym rynku zbytu.
Badania reklamowe dotyczą treści i skuteczności kampanii reklamowych, np.
reklam w sieci..

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: