Energetyka słoneczna - o co w tym chodzi?

baterie słoneczne cena
Energetyka słoneczna ? gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.
Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie1. Globalne inwestycje w energię słoneczną w 2014 wyniosły 149,6 mld dolarów23.

W 2015 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 230 GW4(wzrost o 50 GW w stosunku do 2014 roku)5 i zaspokajały one 1% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną4.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna

OZE - kontrowersje

baterie słoneczne cena
Rozwój energetyki odnawialnej wzbudza szereg kontrowersji.

Krytycy wskazują na wysokie koszty inwestycji, konieczność wspierania elektrowni wiatrowych i słonecznych przez tradycyjne elektrownie, zagrożenia ekologiczne i zdrowotne oraz wątpliwy wpływ na całkowitą emisję CO2141215.

Jednak analizy CBA wskazują na liczne korzyści przewyższające koszty początkowego wsparcia rozwoju OZE16 (stopniowo obniżanego w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej energii), np.

zdrowotne czy ekologiczne (m.in.

ograniczenie zanieczyszczeń)17 oraz ekonomiczne (m.in.

ograniczenie importu surowców energetycznych, tworzenie milionów nowych miejsc pracy)181920 oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych21. Współspalanie ? drewno jako biomasa W Unii Europejskiej najintensywniej wykorzystywanym biopaliwem jest drewno dodawane do węgla w elektrowniach węglowych, należących głównie do największych koncernów energetycznych: w niektórych krajach (Polska, Finlandia) stanowi ponad 80% energii odnawialnej.

Współspalanie jest intensywnie krytykowane przez sektor OZE22, organizacje ekologiczne2324 oraz partie: Zielonych i Twój Ruch2526.

Biomasa do współspalania jest w większości importowana spoza Europy, co budzi krytykę ze względu na wysokie koszty oraz emisje CO2. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii#Kontrowersje

Dodatkowe ocieplanie budynków sportowych

Gospodarowanie ośrodkami sportowymi polega na wyposażaniu tych ośrodków we wszystkie potrzebne w nich urządzenia, a także na wyborze takich rozwiązań budowlanych, które będą wpływać na sprawne funkcjonowanie takich ośrodków.
Dla osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe ważne jest nie tylko to, żeby takie obiekty były nowoczesne, ale też, aby ich utrzymanie nie było kosztowne.
Dlatego w ośrodkach sportowych wykorzystywane są rozwiązania fotowoltaiczne.
Do takich rozwiązań należy montaż paneli słonecznych, które dodatkowo oświetlają budynki znajdujące się na terenie ośrodka sportowego, a także kolektorów słonecznych dodatkowo ocieplających na przykład wodę w basenie przeznaczonym dla pływaków.
.

Widok do druku:

baterie słoneczne cena

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: