Kontrowersje wokół OZE

montaż paneli fotowoltaicznych poznań
Rozwój energetyki odnawialnej wzbudza szereg kontrowersji.
Krytycy wskazują na wysokie koszty inwestycji, konieczność wspierania elektrowni wiatrowych i słonecznych przez tradycyjne elektrownie, zagrożenia ekologiczne i zdrowotne oraz wątpliwy wpływ na całkowitą emisję CO2141215.
Jednak analizy CBA wskazują na liczne korzyści przewyższające koszty początkowego wsparcia rozwoju OZE16 (stopniowo obniżanego w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej energii), np.
zdrowotne czy ekologiczne (m.in.

ograniczenie zanieczyszczeń)17 oraz ekonomiczne (m.in.

ograniczenie importu surowców energetycznych, tworzenie milionów nowych miejsc pracy)181920 oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych21. Współspalanie ? drewno jako biomasa W Unii Europejskiej najintensywniej wykorzystywanym biopaliwem jest drewno dodawane do węgla w elektrowniach węglowych, należących głównie do największych koncernów energetycznych: w niektórych krajach (Polska, Finlandia) stanowi ponad 80% energii odnawialnej.

Współspalanie jest intensywnie krytykowane przez sektor OZE22, organizacje ekologiczne2324 oraz partie: Zielonych i Twój Ruch2526.

Biomasa do współspalania jest w większości importowana spoza Europy, co budzi krytykę ze względu na wysokie koszty oraz emisje CO2. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii#Kontrowersje

Rodzaje ogniw

selenowe krzemowe monokrystaliczne polikrystaliczne cienkowarstwowe (krzem bezpostaciowy) barwnikowe (w trakcie badań) polimerowe (III generacja, w trakcie badań)Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_s%C5%82oneczne

Moduł fotowoltaiczny

montaż paneli fotowoltaicznych poznań
Moduł fotowoltaiczny - układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych. Maksymalna wartość generowanego napięcia dla pojedynczego ogniwa krzemowego nie przekracza 0,6 V, a moc osiąga wartość od 1 do 2 W.
Dla zastosowań praktycznych wymagane jest znacznie wyższe napięcie elektryczne, dlatego właśnie pojedyncze ogniwa łączy się ze sobą tworząc w ten sposób moduły fotowoltaiczne. W większości modułów fotowoltaicznych materiałem półprzewodnikowym jest krzem w postaci płytek monokrystalicznych lub polikrystalicznych.

W związku z ograniczoną globalną dostępnością krzemu oraz rosnącym popytem na ten surowiec, zwiększa się produkcja modułów fotowoltaicznych cienkowarstwowych, do produkcji których jest używany krzem amorficzny, diselenek indowo-miedziowy oraz tellurek kadmu.

Technologia cienkowarstwowa charakteryzuje się tym, że mocno redukuje się zużycie wykorzystanych w niej materiałów, a całość modułu jest zbudowana z jednego ogniwa1.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_fotowoltaiczny.

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: