statystyka do prac naukowych

Firmy farmaceutyczne, jak każda inna dziedzina handlu i produkcji zmuszona jest robić odpowiednie badania rynkowe jeszcze przed wypuszczeniem leku na sprzedaż.

Korzystają z firm takich jak i na podstawie badań decydują, czy wprowadzić dany produkt, czy nie.

Artykuł o statystyce ogółem.

Konkurencyjność

statystyka do prac naukowychLeków i suplementów diety w aptekach jest mnóstwo, a każdy producent reklamuje się, że jego lek czy tez preparat jest najskuteczniejszy, najlepszy i tak dalej.
Jest to dość trudny rynek dla nowych produktów mniej znanych producentów i trzeba wykazać się nie lada umiejętnościami marketingowymi, aby zaistnieć dla danej grupy odbiorców.
Cały proces wprowadzania nowego produktu powinien być poprzedzony badaniami wraz z określeniem grupy docelowe, kosztów produkcji, marketingu oraz amortyzacji. Dokładna i wnikliwa analiza tych danych jest najważniejszym etapem w początkach nowego produktu.

O próbie statystycznej.

Wikipedia
Próba statystyczna ? zbiór obserwacji statystycznych wybranych (zwykle wylosowanych) z populacji. Zwykle stosuje się tzw.
próbę losową, definiowaną formalnie w teorii statystyki jako ciąg zmiennych losowych o rozkładzie takim jak rozkład populacji. Czasem, np.
gdy istotne jest zbadanie również pewnej podpopulacji o niewielkiej liczebności, stosuje się próby ważone, w których elementy populacji mogą różnić się prawdopodobieństwem wejścia do próby.
Wymaga to wprowadzenia wag poszczególnych obserwacji podczas analizy takiego zbioru danych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Próba_statystyczna

Czym zajmuje się statystyka? Cytat z Wikipedii

Statystyka (niem.

Statistik, ?badanie faktów i osób publicznych?, z łac.

now.

statisticus, ?polityczny, dot.

polityki?, od status, ?państwo, stan?) ? nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka.

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: