prywatne żłobki w szczecinie

Twoje dziecko musi iść do przedszkola lub żłobka? Sprawdź tutaj:

O historii przedszkoli

Przedszkola rozwinęły się z dawnych ochronek, które były instytucjami filantropijnymi, o charakterze opiekuńczym, przeznaczonymi głównie dla ubogich dzieci, ich praca miała charakter misji religijnych lub społecznych (pierwsze powstały w końcu XVIII wieku we Francji). Dopiero w połowie XIX w. rozwinął się w Europie ruch tzw. ogródków dziecięcych, zwane też ?freblówkami? (od nazwiska i ich twórcy i pierwszego teoretyka wychowania przedszkolnego Friedrich Fröbel i stanowiły one prototyp przedszkola; za główny cel stawiały sobie działalność wychowawczą i kształcącą; miały pielęgnować (rozwijać, kształcić) dziecko tak, jak ogrodnik pielęgnuje rośliny (stąd nazwa), stosując odpowiednie metody. Dalszy rozwój pedagogiki okresu przedszkolnego jest związany głównie z dokonaniami O.

Decroly?ego i Marii Montessori ? twórczyni metody wychowania przedszkolnego opartej na koncepcjach naturalistycznych.

Dawniej zadaniem przedszkoli było zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedszkole

Zasady pracy przedszkolanek z dziećmi

prywatne żłobki w szczeciniePrzedszkolanki powinny pracować z dziećmi w taki sposób, aby maluchy w bezstresowej atmosferze, bardziej poprzez zabawę, wdrażały się w rytm zorganizowanego, codziennego życia.

Większość dzieci po raz w przedszkolu zdaje sobie sprawę z tego, że muszą podporządkować się woli większości i zaczynają rozumieć, czym jest upływ czasu.

Jednocześnie dzieci w przedszkolu uczestniczą w zajęciach sprawnościowych, w trakcie których wykonują specjalnie przygotowane dla nich ćwiczenia.

Mogą także ćwiczyć w rytm muzyki, czemu służą zajęcia rytmiczne, w trakcie których dzieci mogą grać na różnych instrumentach, a także poruszać się w rytm muzyki.
Będą mogły także rozpocząć naukę śpiewu, kontynuowaną potem w szkole.

O przedszkolach

Dla każdego rodzica przychodzi w życiu taki moment, kiedy trzeba podjąć trudną decyzję o posłaniu swojego dziecka do przedszkola.
Wiadomo, że głównym motywem jest najczęściej konieczność powrotu mamy do pracy. Przedszkola są ważnie nie tylko dla rodziców, ale również dla samych dzieci.
Wiemy, że człowiek jako istota społeczna powinien socjalizować się wcześnie.
Kontakt dziecka z rówieśnikami jest po prostu niezbędnym elementem wychowania, a wiadomo że najlepszym miejsce do nawiązania takich relacji, jest właśnie przedszkole.

Tam potomek będzie otoczony nie tylko swoimi rówieśnikami, ale również zabawy będą się odbywać pod kontrolą wykwalifikowanych opiekunek.

To bardzo ważny aspekt..

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: